« اسکار : 2020 »

بهترین فیلم خارجی زبان

برنده جایزه
Parasite

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی